Contact

Secretary:
Mária Stehlíková – maria.stehlikova@upjs.sk
Telephone: +421 55 2342206

Address:
Jesenná 5, 040 01 Košice, Slovakia