Seminár Katedry biofyziky a CIB + Stretnutie zamestnancov a doktorandov Katedry biofyziky

Date of: 20. 02. 2024 - 20. 02. 2024

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame Vás na ďalší seminár zo série spoločných seminárov Katedry biofyziky a CIB, ktorý sa uskutoční v utorok, 20. februára 2024, o 11:00 hod. v priestoroch seminárnej miestnosti KBF a CIB na Jesennej 5 (suterén).
Prednášajúcim bude RNDr. Cyril Slabý.

Po seminári (ca. o 11.30 hod.) bude pravidelné stretnutie zamestnancov a doktorandov KBF.

Ďakujem.
Teším sa na stretnutie.

Gregor Bánó
vedúci APÚ

Accepted participants

Attachments