Dizertačné skúšky

Date of: 20. 06. 2022 - 20. 06. 2022

Dňa 20. júna 2022 sa od 9.00 hod. budú konať, vo video-konferenčnej miestnosti Technikomu na PF UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5, 2. poschodie, miestnosť LIDA), dizertačné skúšky 4 študentiek/študentov doktorandského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach v študijnom programe Biofyzika.

Súčasťou skúšky bude aj prezentácia minimových prác:


===================================================

Mgr. Michal Gala:

Mgr. Viktória Pevná:

Mgr. Cyril Slabý:

Mgr. Tereza Sztachová:


===================================================

Accepted participants

Attachments