Obhajoby dizertačných prác

Date of: 21. 06. 2022 - 21. 06. 2022

Dňa 21. júna 2022 sa od 9:00 hod. uskutočnia, v priestoroch video-konferenčnej miestnosti TECHNICOMu na Jesennej 5 (2. poschodie, miestnosť LIDA), obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Biofyzika študentov:


===================================================

RNDr. Martin Berta:
RNDr. Lenka Ďuriš Lenkavská:
RNDr. Veronika Hovanová:
RNDr. Silvia Tomková:


===================================================

Accepted participants

Attachments