Dizertačná skúška

Sep 23

Dňa 23. septembra 2014 o 9.00 h sa bude konať v knižnici Katedry biofyziky na ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, dizertačná skúška doktorandky PF UPJŠ v Košiciach Mgr. Ľudmily Blaščákovej. Súčasťou skúšky bude aj prezentácia minimovej práce s názvom: “Vývoj selektívnych nanočasticových transportných systémv liečiv na báze lipoproteínov”

Stretnutie k APPV projektom

Sep 24

24. 9. 13:00 – diskusia k pripravovaným APVV projektom: KBF plus CIB

Obhajoba dizertačnej práce

Oct 22

Dňa 22. Októbra 2014 o 12.30 h sa bude konať na Katedre analytickej chémie Univerzity Autónoma v Madride (Španielsko) obhajoba dizertačnej práce doktorandky Mgr. Jany Kubackovej s názvom: ”Detection of organochlorine pesticides by surface-enhanced Raman scattering on dithiol-functionalized plasmon nanoparticles”. Táto práca vznikla v rámci “co-tutoring” doktorandského program medzi Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach a Univerzitou Autónoma v Madride.