Akceptovaní študenti

Marián Babinčák

odbor doktorandského štúdia: Molekulárna cytológia
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Alba Espina García

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Miroslav Gančár

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská akadémia vied, Košice)

Samuel Havadej

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Barbora Hoffmanová

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská akadémia vied, Bratislava)

Eva Kicková

odbor doktorandského štúdia: Biochémia
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Simona Kureková

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská akadémia vied, Bratislava)

Mária Suváková

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská akadémia vied, Košice)

Štefuš Jaroslav

odbor doktorandského štúdia: Makromolekulárna chémia
univerzita: Univerzita Karlova, Praha

Silvia Tomková

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Katarína Želonková

odbor doktorandského štúdia: Biofyzika
univerzita: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach)