Summer school on Biophotonics - Letná škola biofotoniky 2023

Termín: 22. 05. 2023 - 31. 05. 2023

BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU

Účastníkom budú zabezpečné obedy a malé občerstvenie počas dňa.
Vybraným účastníkom (mimo UPJŠ a Košíc) je možné zabezpečiť ubytovanie v študentskom domove.

http://www.biofyzika.sk/sk/event/114/summer-school-on-biophotonics-letna-skola-biofotoniky-2023

PHOTOGALERY:

PROGRAM:

school-biophotonics2023-program.png

ANOTÁCIE

Photomedicine: detecting and treating diseases using light
prof. Hubert van den Bergh (EPFL, Laussanne)
4 examples of developing drugs and instruments „from the laboratory to the hospital“:
(1) photodynamic treatment of small cancers in the mouth, lungs and oesophagus: the development of the drug FOSCAN,
(2) autofluorescence detection of small cancers in the lungs: the development of the bronchoscope DAFE,
(3) fluorescence for detecting and removing cancers of the bladder: the development of the drug HEXVIX,
(4) treating age-related macular degeneration and ocular polyps: the development of the drug VISUDYNE.

Fluorescence microscopy techniques and environmental applications
prof. Alzbeta Marcek Chorvatova, DrSc. (UCM, Trnava)
Students will learn about basic facts related to the light interaction with molecules, light sources, lasers and laser applications. During the lecture, different microscopy techniques will be presented, including presentation of common light sources, light path and filters, objectives and detectors, with basics on imaging recordings and image analysis. Different types of microscopes will be discussed, while focusing to the fluorescence microscopy and its applications, including description of fluorescence probes and proteins. The students will also get insight into biophotonics experiments and experimental design, with examples of cell structure and function imaging, as well as of light interaction with tissues, specifically skin. Particular focus will be given to the use of the fluorescence microscopy in environmental applications.

Advanced laser imaging techniques
Dr. Dušan Chorvát (ILC, Bratislava)
In the lecture following themes will be adressed:
– Principles of nonlinear optics,
– SHG and 2-photon microscopy,
– Super-resolution microscopy techniques,
– Fluorescence lifetime imaging (FLIM),
– Fluorescence resonant energy transfer (FRET).

Termíny:

Konanie letnej školy: 22. – 31. máj 2023

Deadline pre prihlásenie: 21. apríl 2023Registrácia

MOTIVÁCIA A CIELE

Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Kurz ponúka študentom získať poznatky o moderných metódach v biofotonickom výskume, ktoré v prvom rade umožňujú bezkontaktné, vysokorýchlostné, multi-dimenzionálne merania na živých bunkách za fyziologických podmienok.

Praktický tréning umožní tiež študentom z iných pracovísk oboznámiť sa s originálnymi metodikami na KBF a CIB, ktoré môžu v budúcnosti pri svojej vedeckej práci využívať, v rámci pravidiel prístupu k daným metodikám platných na UPJŠ.

Letná škola biofotoniky je organizovaná v rámci projektu CasProt.
cas-prot-logo-small.png

STUPEŇ ŠTÚDIA

tretí – doktorandské

Počet kreditov: 8

Kontakt: gregor.bano@upjs.sk

PREDNÁŠAJÚCI/UČITELIA:

H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
A. Marček Chorvátová (UCM, Trnava, Slovakia)
D. Chorvát (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
V. Huntošová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Miesto konania:

Katedra Biofyziky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovensko

Prednášky

Prednáškové miestnosti v suteréne budovy Jesenná 5: will be announced soon
Seminárna miestnosť Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied

Tréningy a projekty

Laboratória Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied:

Lab 3 – Laboratórium laserovej spektroskopie
Lab 5 – Laboratórium molekulovej biológie
Lab 6 – Laboratórium bunkových kultúr
Lab 8 – Laboratórium chémie
Lab 9 – Laboratórium konfokálnej mikroskopie
Lab 10 – Laboratórium prietokovej cytometrie
Lab 11 – Laboratórium časovo-rozlíšenej mikroskopie
Lab 13 – Laboratórium Ramanovej spektroskopie

Počet akceptovaných účastníkov:

15

Privacy Policy

Information obligation after obtaining the personal data of the data subjects pursuant to Art. 13 of the European Parliament and Council Regulation No. 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive No. 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (‘GDPR’).

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, with its registered office at Šrobárova 2, 041 80 Košice, the Slovak Republic, CRN: 00397768 (hereinafter referred to as “UPJŠ”), is the operator processing your personal data. UPJŠ has the status of a public higher education institution within the meaning of Law Act No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Law Acts, as amended, which is considered to be the operator even if your personal data are processed by the UPJŠ Faculties and/or UPJŠ university units.
The purpose of processing the personal data: Your personal data will be processed solely for the purpose of registration for and participation in Summer school “Biophotonics”, taking place in Košice. Legal basis for the processing of personal data: The operator is authorized to process personal data to the extent necessary for the intended purpose pursuant to Art. 6 (1) (a) (b) GDPR. The provision of personal data serves to ensure the organization and implementation of the event. It is essential for the administration that you provide us with your personal data as required in the application form, otherwise, you will not be allowed to attend the Summer school “Directed evolution of proteins”. Retention period: The operator shall archive and keep the personal data of the data subject for a period determined by the applicable legislation and internal regulations of the operator.
There is no automated decision-making at UPJŠ including profiling given in Art. 22 (1) to (4) GDPR.
As a data subject, you shall have the rights set out in the GDPR as to processing your personal data. You may exercise those rights by applying to our person in charge by sending an application, either electronically or in writing: gabriela.ciberejova@upjs.sk
As a data subject, you shall in particular have the following rights:

  1. The right to request access to your personal data under Article 15 of the GDPR Regulation that we process about you. This right includes the right to confirm that we are processing the personal data about you, the right to access such data, and the right to obtain a copy of the personal data we are processing about you, if technically feasible;
  2. The right to correct and complete your personal data pursuant to Article 16 of the GDPR Regulation if we are processing incorrect or incomplete personal data about you;
  3. The right to delete your personal data pursuant to Article 17 of the GDPR Regulation;
  4. The right to restrict the processing of your personal data pursuant to Article 18 of the GDPR Regulation;
  5. The right to data transferability pursuant to Article 20 of the GDPR Regulation;
  6. As a data subject, you shall also have the right to file a complaint with the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic pursuant to Section 100 of the Personal Data Protection Law Act.

More details on your rights may be found here

Consent to the Disclosure of Photographs

Consent by the person concerned within the meaning of Regulation (EC) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive No. 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (‘GDPR’).

In accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR, I hereby grant my consent to Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice, CRN: 00397768 (hereinafter referred to as “the operator”) for processing my effigy (photograph) and its disclosure on the organizer’s website, website, social media, in the journals issued by the operator and other printed or electronic media processed by the operator to promote the Summer school “Biophotonics”. I grant this consent for a period of 5 years from the end of the venture. I understand that granting the consent is voluntary. I may withdraw my consent at any time by sending a letter of withdrawal of the consent to the operator’s address or electronically. The withdrawal of the consent shall become effective as of the date of its delivery. I have been advised of the rights provided for in Chapter III of the Data Subject’s Rights which govern the obligations of the operator in exercising the rights of the data subjects.

Akceptovaní účastníci

Prílohy