Konferencia ŠKOLA BIOFOTONIKY 2014

Termín: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014

Záverečná správa

2014.jpg

Akceptovaní účastníci

Peter Gal, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta, Czech Republic

Odbor doktorandského štúdia: Biologie a patologie buňky

Téma dizertačnej práce: Hojící se rána jako model pro studium mezibuněčných interakcí

Učasť: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014

Katarína Garajová, Faculty of Science UPJS, Department of Biochemistry, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochemistry

Téma dizertačnej práce: Study of catalytic and structural properties of flavin oxidases

Učasť: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014

Monika Kvaková, Katedra Biochémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochémia

Téma dizertačnej práce: Interakcia biopolymérov s nano a mikročasticami

Učasť: 26. 05. 2014 - 30. 05. 2014

Matúš Mišuth, Department of Biophysics, UPJŠ, Košice, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biophysics

Téma dizertačnej práce: Molecular mechanisms of cell death induced by photodynamic therapy

Učasť: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014

Marcela Morvová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Analýza spektrálnych charakteristík biologických molekúl pre aplikácie v biomedicíne

Učasť: 26. 05. 2014 - 30. 05. 2014

Matúš Rebič, Department of Biophysics, Faculty of Science, P. J. Šafárik University, Jesenná 5, 041 54 Košice, Slovakia, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Construction and utilisation of coarse-grain models of mesoscopic biological structures and their dynamics

Učasť: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014

Jaroslav Stefus, Department of Biophysics, PF UPJS, Kosice, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biophysics

Téma dizertačnej práce: Ferryl intermediates in cytochrome c oxidase (MSc)

Učasť: 26. 05. 2014 - 01. 06. 2014