Akcia

Termín podania prihlášky pre nový študijný program bakalárskeho štúdia Biofyzika 30. 04. 2019

bakalar-poster.png

Stiahnúť leták

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 – PF UPJŠ
Elektronická prihláška

Termín odovzdania prihlášok: 30. apríl 2019

Späť