Škola biofotoniky 2019

Termín: 27. 05. 2019 - 03. 06. 2019

Pridať do Google kalendára Registrácia

Termíny:

27. máj – 3. jún 2019

Uzávierka registrácie: 15. máj 2019
Rozhodnutie o akceptovaní: 17. máj 2019

MOTIVÁCIA A CIELE

Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Kurz ponúka študentom získať poznatky o moderných metódach v biofotonickom výskume, ktoré v prvom rade umožňujú bezkontaktné, vysokorýchlostné, multi-dimenzionálne merania na živých bunkách za fyziologických podmienok.

STUPEŇ ŠTÚDIA

tretí – doktorandské

Počet kreditov: 8

Kontakt: veronika.talafova@student.upjs.sk

Počet akceptovaných účastníkov:

15

BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU (Cestovné, ubytovanie a stravu si platí každý účastník sám.)

PREDNÁŠAJÚCI/UČITELIA:

(bude priebežne aktualizované)

G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
A. Marček Chorvátová (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
D. Chorvát (ILC, Bratislava, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Fabriciová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
V. Huntošová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Miesto konania:

Katedra Biofyziky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovensko

Prednášky

Seminárna miestnosť Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied

Cvičenia a projekty

Laboratória Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied:

Lab 3 – Laboratórium laserovej spektroskopie
Lab 4 – Laboratórium biotermodynamiky a optickej spektroskopie
Lab 5 – Laboratórium molekulovej biológie
Lab 6 – Laboratórium bunkových kultúr
Lab 8 – Laboratórium chémie
Lab 9 – Laboratórium konfokálnej mikroskopie
Lab 10 – Laboratórium prietokovej cytometrie
Lab 11 – Laboratórium časovo-rozlíšenej mikroskopie
Lab 13 – Laboratórium Ramanovej spektroskopie

Akceptovaní účastníci