dissertation thesis defense

okt 23

RNDr. Alena Strejčková: Transport hypericínu v roztokoch a umelých lipidových membránach

videokonferenčná miestnosť, Jesenná 5, Košice o 13:30