Obhajoba dizertačnej práce (doctoral thesis defence)

mar 13

Obhajoba dizertačnej práce (doctoral thesis defence)
RNDr. Dana Petrovajová

Molekulové mechanizmy signálnych ciest bunkovej smrti indukovanej fotodynamickou akciou: mitochondrie ako špecifický cieľ fotodynamickej terapie (Molecular mechanisms of signaling pathways induced by photodynamic action: mitochondria as specific target of photodynamic therapy)

Dátum (Date): 13.3.2013
Čas (Time): 13:00
Miesto (Place): Katedra biofyziky, Jesenná 5, Košice

M.Sc. exams

máj 20

Defence of diploma thesis and M.Sc. exams

Gold medal award

máj 21

On the occasion of the 50th anniversary of the Faculty of Science, Pavopl Jozef Safarik University, prof. Pierre-Yves Turpin from the Pierre et Marie Curie University, Paris, France, will be awarded by Gold medal of the faculty of Science.
Prof. Turpin is awarded for a long term collaboration with the Department of Biophysics and his significant contribution to the partnership development in research and pedagogy.

dissertation thesis defense

okt 23

RNDr. Alena Strejčková: Transport hypericínu v roztokoch a umelých lipidových membránach

videokonferenčná miestnosť, Jesenná 5, Košice o 13:30