Štátne záverečné skúšky

máj 27

Dňa 27. 5. 2015 sa uskutočnia na Katedre biofyziky
štátne záverečné skúšky študentov magisterského štúdia
odoru Biofyzika.