Otvorenie laboratória Centra Interdisciplinárnych Biovied

mar 09

Dňa 9.3.2016 o 14:30 hod sa otvoria moderno, vedecko-výskumné laboratória na medzinárodnej úrovni Centra Interdisciplinárnych Biovied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .

Dizertačné skúšky

sep 14

Dňa 14. 9. 2016 sa na Katedre biofyziky uskutočnia dizertačné skúšky Mgr.
Stanislava Hrivnáka (o 9.30)a RNDr. Patrika Jakabčina (10.30).

Obhajoby dizertačných prác

sep 19

Dňa 19. 9. 2016 o 13.30 sa na Katedre biofyziky uskutočnia obhajoby dizertačných prác
RNDr. Valérie Verebovej a RNDr. Jaroslava Varcholu.