Školenie BOZP - CHF, BF, laserové žiarenie

sep 17

Dňa 17.9.2019 o 8:00 hod. sa v seminárnej miestnosti KBF uskutoční školenie BOZP s chemickými a nebezpečnými chemickými faktormi, biologickými faktormi a laserovým žiarením. Povinná účasť všetkých doktorandov a zamestnancov KBF pracujúcich s danými faktormi.