Kontakt

Sekretariát:
Mária Stehlíková – maria.stehlikova@upjs.sk
Telefón: +421 55 2342206

Adresa:
Jesenná 5, 040 01 Košice