Kontakt

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
vedúci katedry
daniel.jancura@upjs.sk
+421 55 234 2246

Mária Stehlíková
sekretariát
maria.stehlikova@upjs.sk
+421 55 234 2206

ADRESA
Jesenná 5, 040 01 Košice