Organizácia

Doktorandská škola biofyziky – Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice
Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice

MIESTO KONANIA

Katedra biofyziky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovensko

Oficiálna stránka mesta Košice

MOTIVÁCIA A CIELE

Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Kurz ponúka študentom získať poznatky o moderných metódach v biofotonickom výskume, ktoré v prvom rade umožňujú bezkontaktné, vysokorýchlostné, multi-dimenzionálne merania na živých bunkách za fyziologických podmienok.

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský

TÉMY

Úvod (repetitórium optiky a spektroskopie)
Základy optických experimentov
Fluorescenčná spektroskopia a zobrazovanie
Moderné metódy laserovej spektroskopie
Pokročilé techniky laserovej mikroskopie
Biomedicínske aplikácie
Ochrana kultúrneho dedičstva a životného prostredia

STUPEŇ ŠTÚDIA

tretí – doktorandské

Počet kreditov: 8

SPONZORI

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko
SPIE Student Chapter grant