Registrácia

Registračný formulár

Vyplnený registračný formulár poslať, najneskôr do 18. 4. 2017, v elektronickej forme na e-mailovú adresu: zuzana.jurasekova@upjs.sk