Kontakt

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Katedra biofyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice

Tlf.: 00421 55 234 2245
E-mail: zuzana.jurasekova@upjs.sk