Škola biofotoniky 2017

Termíny:

22. mája – 31. mája 2017

  • Uzávierka registrácie: 18. apríl 2017
  • Rozhodnutie o akceptovaní: 21. apríl 2017

Počet akceptovaných účastníkov:

15

BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU (Cestovné, ubytovanie a stravu si platí každý účastník sám.)

Prednášajúci:

G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
A. Marček Chorvátová (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
D. Chorvát (ILC, Bratislava, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Fabriciová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Naďová (UPJŠ, Košice, Slovakia)

Miesto konania:

Prednášky

prednášková miestnosť – SJSP17

Cvičenia a projekty

Laboratória Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied: