Témy bakalárskeho štúdia

Témy bakalárskych prác vypísaných na Katedre biofyziky a v Centre interdisciplinárnych biovied na akademický rok 2018/2019:

1. Porovnanie experimentálnych metód na tvorbu a detekciu singletového kyslíka in-vitro

Školiteľ: doc. Mgr. G. Bánó, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

2. Sledovanie iónov hypericínu kapilárnou elektroforézou

Školiteľ: doc. Mgr. G. Bánó, PhD.- neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

3. Štúdium interakcie pesticídov s biomakromolekulami prostredníctvom metód optickej spektroskopie

Školiteľ: RNDr. G. Fabriciová, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

4. Ramanova spektroskopia v liečbe a diagnostike nádorových ochorení

Školiteľ: RNDr. G. Fabriciová, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

5. Sledovanie oxidatívneho poškodenia buniek počas fotodynamickej terapie

Školiteľ: RNDr. V. Huntošová, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

6. Štúdium spôsobu prieniku CeO2 nanočastíc a ich vplyvu na nádorové bunky

Školiteľ: RNDr. V. Huntošová, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

7. Úloha cytochróm c oxidázy v regulácii dýchacieho reťazca a pri vzniku mitochondriálnych ochorení

Školiteľ: doc. Mgr. D. Jancura, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

8. Transportné systémy liečiv na báze polymérov

Školiteľ: doc. Mgr. D. Jancura, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

9. Detekcia pesticídov pomocou Ramanovej spektroskopie: súčasný stav a porovnanie s inými analytickými metódami

Školiteľ: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

10. Ramanove spektrá biologických vzoriek: biomolekuly a organely živých buniek

Školiteľ: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

11. Využitie Ramanovej spektroskopie pri štúdiu artefaktov vyhynutých organizmov

Školiteľ: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

12. Spektroskopická analýza objektov kultúrneho dedičstva

Školiteľ: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

13. G-proteíny spojené receptory

Školiteľ: doc. RNDr. E. Sedlák, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

14. Štúdium synergie účinkov esenciálnych olejov materinej dúšky a hypericínu na nádorové bunky

Školiteľ: doc. RNDr. K. Štroffeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

15. Koloidná stabilita a rozpustnosť terapeutických proteínov

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

16. Šaperonové senzory a monitorovanie konformačných stavov proteínov

školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

17. Molekulové šaperóny ako cieľové molekuly nových liečiv

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

18. Komplexné kinetické mechanizmy proteínov

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené