Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník školy sám.

Ubytovanie v Košiciach:

Študentské domovy UPJŠ

Študentský domov TU, Němcovej 1, Košice

www.booking.com