RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Kontakt

Adresa

Department of Biophysics
Faculty of Science
P. J. Šafárik University
Jesenná 5
041 54 Košice
Slovak Republic
Slovenská republika

E-mail

gabriela.fabriciova@upjs.sk

Telefón

00421 – 55 – 234 2248

Číslo dverí

SJ0O49

Vzdelanie

1994 – ukončené magisterské štúdium na PF UPJŠ v Košiciach v odbore Biofyzika a chemická fyzika (Mgr.)
1998 – rigorózna skúška v odbore Fyzika (RNDr.)
1999 – ukončené doktorandské štúdium na MFF UK Bratislava v odbore Biofyzika (PhD.)

Pracovné pozície

2003–2006 výskumný pracovník, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
2006–2008 vedecký pracovník, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
2008-doteraz vysokoškolský učiteľ, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice

Zahraničné pobyty

1993 – 1994 študijný pobyt, L.P.C.B., Université P. et M. Curie, Paríž, Francúzsko
2000–2002 post-doktorandský pobyt, Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid, Španielsko

Pedagogické aktivity

Prednášky:

  • Biofyzika bunky I
  • Molekulová biofyzika I
  • Fyzika pre biológov
  • Experimentálne metódy biofyziky
  • Živá príroda z pohľadu fyziky

Praktické cvičenia:

  • Praktikum k metódam optickej spektroskopie

Výskumná činnosť

  • Štúdium fyzikálno-chemických vlastností fotodynamicky aktívnych látok a ich interakcií s dôležitými biomakromolekulami
  • Využitie Ramanovej spektroskopie a povrchovo-zosilnenej Ramanovej spektroskopie pri štúdiu biologicky významných molekúl (nukleové kyseliny, proteíny, liečivá)
  • Detekcia stopových množstiev molekúl chemickými senzormi na báze zdrsnených kovových povrchov
  • Štúdium stability biologických makromolekúl

Publikácie

Kalendár akcií

august '2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31